Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
313/QĐ-TTGDNN-GDTX Công bố công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 22/09/2022
312/QĐ-TTGDNN-GDTX Kiện toàn cổng thông tin điện tử năm học 2022 - 2023 22/09/2022
311/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử từ năm học 2022 - 2023 22/09/2022
306/QĐ-TTGDNN-GDTX Công khai các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục năm học 2022 - 2023 20/09/2022
299/KH-TTGDNN - GDTX Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 15/09/2022
280/TB-TTGDNN- GDTX Quy định thời gian học năm học 2022 - 2023 04/09/2022
2509/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 13/09/2022
261/TTGDNN-GDTX Phân công nhiệm vụ lãnh đạo năm học 2022 - 2023 19/08/2022
260/QĐ-TTGDNN-GDTX Công nhận kết quả thi lại, rèn luyện lại trong hè của học sinh năm học 2021-2022 19/08/2022
1192/SGDĐT-KTKĐCLGD Triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 17/08/2022
2800/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 21/08/2022
TBGV Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy hợp đồng các môn văn hóa năm học 2022 - 2023 04/08/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website