Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
117 /KH-TTGDNN-GDTXTY Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên năm 2022 27/04/2022
352/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2022-2023 09/04/2022
85 /QĐ-TTGDNNGDTXTY Công khai tình hình sử dụng ngân sách quý 1 năm 2022 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên 08/04/2022
78/QC-TTGDNN-GDTX Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên 05/04/2022
234/QĐ-SGDĐT Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026-2031 31/03/2022
233/QĐ-SGDĐT Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2026 31/03/2022
51/QĐ-TTGDNN-GDTX Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử 11/03/2022
50/QĐ-TTGDNN-GDTX Kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử Trung tâm GDNN – GDTX Tân Yên năm học 2021-2022 11/03/2022
39/KH-TTGDNN-GNT Kế hoạch thực hiện công khai của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên 25/02/2022
4/KL-SGDĐT Kết luận Thanh tra trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Yên 22/02/2022
31/QĐ-TTGDNN-GDTX Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung Tâm GDNN-GDTX Tân Yên 18/02/2022
37/QĐ-SGDĐT công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang 27/01/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website