• Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, kế toán
  • Điện thoại:
   0972754868
  • Email:
   mokt2911@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859362939
  • Email:
   lthha.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVBTV Đoàn
  • Điện thoại:
   0936768893
  • Email:
   lanphuongs44a@gmail.com
 • Ngô Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thư viện, UVBCH ĐoànTT
  • Điện thoại:
   0989615831
  • Email:
   ngohienlnbg@gmail.com
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVBCH CĐ
  • Điện thoại:
   0943794146
  • Email:
   ltkdung.ttty@bacgiang.edu.cn
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945501744
  • Email:
   ntphuong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Sỹ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985415463
  • Email:
   anhvangkhuyen@gmail.com
 • Lăng Thị Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Trưởng ban TTND, UV BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0973558455
  • Email:
   ltdong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tổ, UVBCH Đoàn TT
  • Điện thoại:
   0396621603
  • Email:
   ngophuong101088@gmail.com
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TT, Tổ trưởng, UVBCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0987909100
  • Email:
   dtnhung.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Thị Diễm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV, TTr, TKHĐ
  • Điện thoại:
   0982506441
  • Email:
   gtdhuong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Lưu Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên TB, PBT Đoàn TT
  • Điện thoại:
   0977180294
  • Email:
   greendreamk2e@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website