• Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư CB, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914345888
  • Email:
   dungnvcdnbg@gmail.com
 • Trịnh Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912964106
  • Email:
   minhhung72012@gmail.com
 • Lê Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, văn thư, UVBCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988836558
  • Email:
   lltam.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVBCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943794146
  • Email:
   ltkdung.ttty@bacgiang.edu.cn
 • Đỗ Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TT, Tổ phó, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936768893
  • Email:
   lanphuongs44a@gmail.com
 • Giáp Thị Diễm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV, TTr, TKHĐ
  • Điện thoại:
   0982506441
  • Email:
   gtdhuong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UVBCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987909100
  • Email:
   dtnhung.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Sỹ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985415463
  • Email:
   anhvangkhuyen@gmail.com
 • Lăng Thị Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Trưởng ban TTND, UV BCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973558455
  • Email:
   ltdong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thư viện, UVBCH ĐoànTT
  • Điện thoại:
   0989615831
  • Email:
   ngohienlnbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ, TP tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0982502510
  • Email:
   lieuttdnty818308@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859362939
  • Email:
   lthha.ttty@bacgiang.edu.vn