• Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư CB, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914345888
  • Email:
   dungnvcdnbg@gmail.com
 • Trịnh Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912964106
  • Email:
   minhhung72012@gmail.com
 • Ngô Văn Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0978721770
  • Email:
   ngotuong73@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website