Trịnh Minh Hùng
Thông tin chi tiết:
Trịnh Minh Hùng
Họ và tên Trịnh Minh Hùng
Ngày tháng năm sinh 10/09/1968
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám đốc
Địa chỉ NaGu - Cao Xá - Tân yên - Bắc Giang
Điện thoại 0912964106
Email minhhung72012@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website