Giáp Thị Diễm Hương
Thông tin chi tiết:
Giáp Thị Diễm Hương
CUV, TTr, TKHĐ Giáp Thị Diễm Hương
Ngày tháng năm sinh 07/09/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận ĐTN - HN
Địa chỉ Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại 0982506441
Email gtdhuong.ttty@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website