• Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư CB, Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914345888
  • Email:
   dungnvcdnbg@gmail.com
 • Nguyễn Văn Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BTCB, Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0912335363
  • Email:
   nvban.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Thị Diễm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV, TTr, TKHĐ
  • Điện thoại:
   0982506441
  • Email:
   gtdhuong.ttty@bacgiang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website