• Đỗ Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Giáo viên, UVBTV Đoàn
  • Điện thoại:
   0936768893
  • Email:
   lanphuongs44a@gmail.com
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UVBCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0987909100
  • Email:
   dtnhung.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tổ, UVBCH Đoàn TT
  • Điện thoại:
   0396621603
  • Email:
   ngophuong101088@gmail.com
 • Ngô Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV thư viện, UVBCH ĐoànTT
  • Điện thoại:
   0989615831
  • Email:
   ngohienlnbg@gmail.com
 • Lưu Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên TB, PBT Đoàn TT
  • Điện thoại:
   0977180294
  • Email:
   greendreamk2e@gmail.com
 • Dương Thị Ngọt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT đoàn TT
  • Điện thoại:
   0399956986
  • Email:
   duongngot@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website