Nguyễn Thị Phượng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phượng
Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 17/05/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó, Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận GDTX
Địa chỉ TDP Đông - TT Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại 0346505020
Email ntphuong.ttty@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website