• Giáp Thị Diễm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CUV, TTr, TKHĐ
  • Điện thoại:
   0982506441
  • Email:
   gtdhuong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVBCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943794146
  • Email:
   ltkdung.ttty@bacgiang.edu.cn
 • Lê Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859362939
  • Email:
   lthha.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ, TP tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0982502510
  • Email:
   lieuttdnty818308@gmail.com
 • Ngô Văn Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0978721770
  • Email:
   ngotuong73@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website