Hướng dẫn triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2021 trên hệ thống TEMIS

Thực hiện Công văn số 711 /SGDĐT –TCCB ngày 01/06/2021 về việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2021 trên hệ thống TEMIS; Trung tâm GDNN-GDTX triển khai hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện như sau:

1. Cán bộ quản lý, giáo viên

- Cá nhân truy cập vào địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã được cung cấp. Trên thanh công cụ vào “TEMIS”, nghiên cứu nội dung tổng quan và thực hiện “tự đánh giá” bước 1 trên hệ thống và phải hoàn thiện “tài liệu minh chứng” đưa lên hệ thống TEMIS xong trước 12/6/2021.

2. Đánh giá của đồng nghiệp đối với giáo viên, CBQL

- Tổ chuyên môn văn hóa thực hiện triển khai lấy ý kiến của giáo viên trong việc đánh giá đồng nghiệp của 10 giáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 và lấy ý kiến đánh giá Ban giám đốc xong trước 14/6/2021.

- Tổ hành chính thực hiện lấy ý kiến đánh giá Ban giám đốc xong trước 14/6/2021 (đ/c Nhung được gán chức danh tổ trưởng vào hệ thống TEMIS lấy biểu mẫu để gửi, chỗ 2 giáo viên dạy văn hóa sinh hoạt tổ nghề, đồng chí Nhung triển khai luôn)

- Sau khi hoàn thành đánh giá, tổng hợp gửi kết quả đánh giá của đồng nghiệp đối với giáo viên, ban giám đốc về cho đ/c Nhung chậm nhất 15/6/2021.

- Đồng chí Nhung tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên với CBQL xong chậm nhất 17/6/2021 trên hệ thống TEMIS ( gửi đồng thời bản tổng hợp cho đ/c Dũng, đ/c Hùng, đ/c Bản, đ/c Hương để cùng tổng hợp trên hệ thống TEMIS) bên nội dung Phó hiệu trưởng đánh giá.

3. Thực hiện đánh giá Phó giám đốc và giáo viên

- Thủ trưởng phê duyệt kết quả của giáo viên trên hệ thống TEMIS xong từ 18,19/6/2021.

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả của Giám đốc, Phó giám đốc trên hệ thống TEMIS. 

 

CÁC HƯỚNG DẪN GỬI KÈM ĐỂ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU.

1.Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá giáo viên gồm:

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT,ngày 22/8/2018, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn số 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD,ngày 01/10/2018, Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT.

2. Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông gồm:

-Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT,ngày 20/7/2018, ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT;

-Công văn số 4529/BGD ĐT-NGCBQLGD,ngày 01/10/2018, Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT.

1. Nhiệm vụ của giáo viên:

Hoàn thành tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 – CV 4530 – Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT);

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4530);

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4529 – Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường);

Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

2. Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn:

Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 – CV 4530 – Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT);

Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống;

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4530);

Tổ chức cho GV trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và ghi lại kết quả tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ (Theo Biểu mẫu 03 – CV 4530 – Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn) lên hệ thống;

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4529).

Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống.

3. Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng CSGDPT:

Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 – CV 4529 – Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá);

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4530);

Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 – CV 4529).

Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

Ghi và tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với phó hiệu trưởng lên hệ thống

4. Nhiệm vụ của hiệu trưởng CSGDPT:

Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo chuẩn hiệu trưởng CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 – CV 4529 – Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá);

Hoàn thành đánh giá giáo viên trong toàn trường (Theo Biểu mẫu 04 – CV 4530 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của CSGDPT);

Phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 03 – CV 4529 – Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường);

Hoàn thành đánh giá phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 04 – CV 4529 – Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng);

Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

Ghi và tải Bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng lên hệ thống.

 

 

 

 

Lượt xem: 197
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Hôm qua : 106
Tháng 11 : 3.617
Năm 2023 : 160.227