Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo

Thực hiện theo Kế hoạch số 09-KH/CB ngày 21/2/2022 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện”

Chiều ngày 3/3/2022, Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên đã tổ chức buổi sinh hoạt  chuyên đề tháng 3 với nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện”.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm và toàn thể Đảng viên trong chi bộ.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Tân Yên đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác này trong thời gian tới; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị. Xác định rõ nội dung, các bước tiến hành, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện; Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm Chỉ thị được thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 37
Tháng 08 : 1.313
Năm 2022 : 1.234.622