Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
76/KH-SGDĐT Chương trình công tác tháng 01/2021 của Sở GD 31/12/2021
5/KH-SGDĐT Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 15/01/2021
1/Ctr-SGDĐT Chương trình năm 2021 của Sở GD&ĐT 06/01/2021
2/SGDĐT-TCCB CV triển khai đánh giá Gv và CBQL 04/01/2021
1622/SGDĐT-VP Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 25/12/2020
497 /BC-SGDĐT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 20/12/2020
71/KH-SGDĐT Triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020 03/12/2020
922/QĐ-SGDĐT QĐ v/v trao thưởng các môn Kéo co, Cờ vua, Đá cầu Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2021 02/12/2020
1506/SGDĐT-TCCB Hướng dẫn nâng bậc lương năm 2021 30/11/2020
1510/SGDĐT-VP Tập huấn chữ ký số 27/11/2020
70/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang 27/11/2020
67/KH-SGDĐT KH chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC các đơn vị trực thuộc Sở GD NH 2020-2021 24/11/2020
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website