Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
409/SGDĐT-KTKĐCLGD H­ướng dẫn tổ chức các xét và tuyển sinh năm 2021 09/04/2021
28/KH-SGDĐT Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 28/03/2021
249/SGDĐT-VP Triển khai chính thức Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang 11/03/2021
156/QĐ-SGDĐT Về việc tổ chức thi nghề phổ thông năm 2021 08/03/2021
21/KH-SGDĐT Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021 của Sở GD 01/03/2021
3/TB-SGDĐT Kết quả kiểm tra công tác duy trì kỷ cương, nền nếp dạy và học; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 26/02/2021
166/SGDĐT-GDMN Đôn đốc cài đặt và sử dụng các ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 22/02/2021
158/SGDĐT-VP Cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 19/02/2021
146/SGDĐT-GDMN Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 17/02/2021
143/SGDĐT-VP Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 15/02/2021
121/QĐ-SGDĐT Ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang 09/02/2021
119/SGDĐT-VP Cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 03/02/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website