Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 14/05/2022
572/SGDĐT-GDTrH&GDTX Tập huấn giáo viên dạy lớp 12 ôn thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 14/05/2022
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 13/05/2022
3/HD-SGDĐT Hướng dẫn điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức năm 2022 29/04/2022
44/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 29/04/2022
530/SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 29/04/2022
511/SGDĐT-GDMN Rà soát, cung cấp danh sách học sinh kém may mắn, rơi vào hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 26/04/2022
304/QĐ-SGDĐT Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/04/2022
495/SGDĐT-VP Hoàn thiện thông tin hồ sơ học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 lên Hệ thống CSDL ngành 22/04/2022
296/QĐ-SGDĐT Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo 18/04/2022
295/QĐ-SGDĐT Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 18/04/2022
456/SGDĐT-VP Triệu tập dự Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2021-2022 18/04/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website