Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 14/05/2022
1432 /SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 18/09/2022
352 /BC-SGDĐT Kết quả công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi Quý III năm 2022 15/09/2022
1313/SGDĐT-GDTrH, GDTX Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023 01/09/2022
1307/SGDĐT-VP Phổ biến, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID 13/09/2022
1279/SGDĐT-GDTrH&GDTX Hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-2023 28/08/2022
1225/SGDĐT-VP Xét chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 25/08/2022
1192/SGDĐT-KTKĐCLGD Triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 17/08/2022
2800/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 17/08/2022
71/KH-SGDĐT Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 11/08/2022
1066/SGDĐT-VP Tăng cường chấp hành quy định về an ninh mạng và an toàn thông tin 02/08/2022
1064/SGDĐT-VP Hướng dẫn tổng kết, khóa sổ, chuyển dữ liệu và tiếp nhận hồ sơ học sinh đầu cấp lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023 02/08/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website