Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2075/UBND-TH Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước 14/05/2022
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 14/05/2022
69-CV/TTCT Mở lớp bồi dưỡng 6 chuyên đề lý luận chính trị và cập nhật kiến thức dành cho đảng viên mới năm 2022 17/08/2022
346/GƯTĐ-GĐ-CTCĐ Giao ước thi đua giữa CTCĐ và thủ trưởng Trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên năm học 2022 - 2023 06/10/2022
73-BS/HU Sao gửi Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 19/11/2022
71-BS/HU Sao gửi Chỉ thị của Ban Bí thư phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 19/11/2022
428/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập Hội đồng Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2022-2023 14/11/2022
36 /KH-CĐCS Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên, nhiệm kỳ 2023-2028 19/11/2022
72-BS/HU Sao gửi Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/11/2022
5658/UBND-KGVX Tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 14/11/2022
864-CV/HU Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện năm 2022 11/11/2022
2331/UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 11/11/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website