Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
76/KH-SGDĐT Chương trình công tác tháng 01/2021 của Sở GD 31/12/2021
15/KH-TTGDNN-GDTX KH đón tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 20/01/2021
5/KH-SGDĐT Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 15/01/2021
06/HD-BTG HD tuyên truyền công tác quý 1 06/01/2021
1/Ctr-SGDĐT Chương trình năm 2021 của Sở GD&ĐT 06/01/2021
1/KH-TTGDNN-GDTX KH sơ kết HK1 năm học 2020-2021 05/01/2021
2/SGDĐT-TCCB CV triển khai đánh giá Gv và CBQL 04/01/2021
1622/SGDĐT-VP Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 25/12/2020
71-QĐ/HU Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng 24/12/2020
318/QĐ-TTGDNN-GDTX QĐ thành lập HĐ coi, chấm kiểm tra chất lượng HK1 NH 2020-2021 21/12/2020
497 /BC-SGDĐT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 20/12/2020
317/KH-TTGDNN-GDTX KH kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2020-2021 17/12/2020
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website