Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
137/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2021-2022 16/05/2022
136/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2019-2022 16/05/2022
134/TTGDNN-GDTX Tâp huấn giáo viên dạy lớp 12 ôn thi Tốt nghiêp THPT năm 2022 16/05/2022
2075/UBND-TH Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước 14/05/2022
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 14/05/2022
572/SGDĐT-GDTrH&GDTX Tập huấn giáo viên dạy lớp 12 ôn thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 14/05/2022
133/KH/GDNN-GDTX Kế hoạch tham gia Vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Bắc Giang năm 2022 14/05/2022
579/SGDĐT-TCCB Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT 13/05/2022
127/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập tổ kiểm tra hồ sơ đăng ký thông tin thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2022 10/05/2022
126/HD- TTGDNN-GDTX Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn và thực hiện đánh giá và báo cáo trên hệ thống TEMIS năm học 2021-2022 09/05/2022
121/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập tổ hỗ trợ thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, đại học năm 2022 05/05/2022
132/KH-BCĐ Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 202 05/05/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website