Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
101/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 13/04/2021
409/SGDĐT-KTKĐCLGD H­ướng dẫn tổ chức các xét và tuyển sinh năm 2021 09/04/2021
1318/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 05/04/2021
91/KH-TTGDNN-GDTX Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 29/03/2021
28/KH-SGDĐT Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 28/03/2021
87/QĐ-TTGDNN-GDTX HĐ coi, chấm thi thử THPT lần 1 24/03/2021
442/UBND-NV Tổ chức thu thập thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 23/03/2021
84/KH-TTGDNN-GDTX Thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 22/03/2021
79/KH-TTGDNN-GDTX Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 18/03/2021
78/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập hội đồng coi, chấm thi giữa học kỳ 2 18/03/2021
05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 12/03/2021
249/SGDĐT-VP Triển khai chính thức Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang 11/03/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website