Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2509/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 13/09/2022
1112/CT-BGDĐT Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 24/08/2022
3816/BGDĐT-TĐKT Bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022 25/08/2022
GDTX Chương trình GDTX cấp THPT năm 2022 10/08/2022
12/2022/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình GDTX cấp THPT 07/08/2022
1683/QĐ-BGDĐT Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ ngành GDMN năm 2022 20/06/2022
08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành GDMN năm 2022 20/06/2022
2318/BGDĐT-CNTT Danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 21/06/2022
2318/BGDĐT-CNTT Danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 07/06/2022
2232/BGDĐT-QLCL Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 30/05/2022
02/VBHN-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022 04/05/2022
1560/BGDĐT-CNTT Cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành 21/04/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website