Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
02/VBHN-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022 04/05/2022
1560/BGDĐT-CNTT Cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành 21/04/2022
1523/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 19/04/2022
988/BGDĐT-CNTT Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành 18/03/2022
442/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT 28/01/2022
01/2022/TT-BGDDT Thông tư ban hành chương trình đào tạo tư vấn du học 14/01/2022
50/2021/TT-BGDDT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 31/12/2021
39/2021/TTBGDĐT Danh mục dạy học tối thiểu cấp THPT 30/12/2021
6209/BGDDT-GDTrH Dừng sử dụng công văn số 2372/BGDDT-GDTrH 29/12/2021
28/2021/TT-BGDĐT Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành 20/10/2021
800/CT-BGDĐT Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh covid 19 24/08/2021
3567/BGDĐT-GDĐH Công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 20/08/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website