Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
477-CV/HU Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 21/10/2021
458-CV/HU Chuẩn bị điều kiện cho đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 huyện Tân Yên 08/10/2021
452-CV/HU Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/10/2021
455/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 20/09/2021
13/CT-UBND Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh covid 19 30/08/2021
81/2021/NĐ-CP Cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân 27/08/2021
4126/BNV-TCBC Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 24/08/2021
1783/UBND-YT Thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 23/08/2021
613-CV/Tu Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 19/08/2021
6666/BYT-MT Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị 16/08/2021
1673/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang 06/08/2021
3848/KH-BCĐ Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 30/07/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website