Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
69-CV/TTCT Mở lớp bồi dưỡng 6 chuyên đề lý luận chính trị và cập nhật kiến thức dành cho đảng viên mới năm 2022 17/08/2022
2075/UBND-TH Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước 14/05/2022
73-BS/HU Sao gửi Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 19/11/2022
71-BS/HU Sao gửi Chỉ thị của Ban Bí thư phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội 19/11/2022
72-BS/HU Sao gửi Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/11/2022
5658/UBND-KGVX Tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 14/11/2022
2331/UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 11/11/2022
864-CV/HU Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện năm 2022 11/11/2022
1065/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 31/10/2022
69-BS/HU Sao gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng lần thứ XIII, ngày 09/10/2022 14/10/2022
68-BS/HU Sao gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XIII 13/10/2022
67/BS-HU Sao lục QĐ v/v ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 11/10/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website