Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2075/UBND-TH Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước 14/05/2022
132/KH-BCĐ Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 202 05/05/2022
1931/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 04/05/2022
678-CV/HU Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo 26/04/2022
791/LĐTB&XH-GDNN Tiếp tục thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN, trang văn bằng và ứng dụng chọn nghề 21/04/2022
775/LĐTB&XH-GDNN Đề xuất nâng cấp một số Trung tâm GDNN-GDTX thành Trường trung cấp 20/04/2022
333 -BC/HU Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường” 14/04/2022
352/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2022-2023 09/04/2022
158-TB/HU Thông báo Kết luận phiên họp thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 08/04/2022
650- CV/BCĐ Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 05/04/2022
106/KH-BCĐ Triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tân Yên năm 2022 28/03/2022
10-CT/HU Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Tân Yên 21/03/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website