Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
349 /TTGDNN-GDTX Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023. 14/09/2023
66-KH/CB Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân đảng viên và đánh giá chất lƣợng tổ chức đảng năm 2023 27/11/2023
516/TTGDNN-GDTX Rà soát và tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, 23/11/2023
515/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Hội thảo đổi mới phương pháp học tập, năm học 2023 - 2024 23/11/2023
512/QĐ-TTGDNN-GDTX Quyết định công bố công khai dự toán năm 2023 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên (bổ sung lần 3-điều chỉnh) 23/11/2023
511/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 23/11/2023
494/QĐ-TTGDNN-GDTX Quyết định thành lập Ban vận động tài trợ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yê 11/11/2023
499/QĐ-TTGDNN-GDTX Quyết định thành lập Ban Tiếp nhận và Sử dụng tài trợ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên 11/11/2023
497/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Tổ chức giảng dạy 05 nội dung kỹ năng số cơ bản cho học sinh trung học 11/11/2023
492/TB-TTGDNN-GDTX Thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy học kỳ 1, năm học 2023-2024 10/11/2023
493/QĐ-TTGDNN-GDTX Quyết định công khai kế hoạch Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm 10/11/2023
490/TTGDNN-GDTX Kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT online môn Toán lần 1 09/11/2023