Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
313/QĐ-TTGDNN-GDTX Công bố công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 22/09/2022
310/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022 21/09/2022
312/QĐ-TTGDNN-GDTX Kiện toàn cổng thông tin điện tử năm học 2022 - 2023 22/09/2022
311/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử từ năm học 2022 - 2023 22/09/2022
300/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch cơ sở vật chất năm học 2022-2023 15/09/2022
298/QĐ-TTGDNN-GDTX Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 15/09/2022
299/KH-TTGDNN - GDTX Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 15/09/2022
291/KH-TTGDNN-GNTX Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên 13/09/2022
293/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023 13/09/2022
280/TB-TTGDNN- GDTX Quy định thời gian học năm học 2022 - 2023 04/09/2022
281/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch lao động vệ sinh năm học 2022 - 2023 03/09/2022
273/QĐ- TTGDNN-GDTX Thành lập các tổ chuyên môn và tổ hành chính tổng hợp năm học 2022-2023 01/09/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website