Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
137/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2021-2022 16/05/2022
136/KH-TTGDNN-GDTX Kế hoạch Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2019-2022 16/05/2022
134/TTGDNN-GDTX Tâp huấn giáo viên dạy lớp 12 ôn thi Tốt nghiêp THPT năm 2022 16/05/2022
133/KH/GDNN-GDTX Kế hoạch tham gia Vòng sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Bắc Giang năm 2022 14/05/2022
127/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập tổ kiểm tra hồ sơ đăng ký thông tin thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2022 10/05/2022
126/HD- TTGDNN-GDTX Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn và thực hiện đánh giá và báo cáo trên hệ thống TEMIS năm học 2021-2022 09/05/2022
121/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập tổ hỗ trợ thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, đại học năm 2022 05/05/2022
118/HD- TTGDNN-GDTX Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022 29/04/2022
117 /KH-TTGDNN-GDTXTY Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên năm 2022 27/04/2022
116/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2022 27/04/2022
115/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập Ban tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT năm học 2022-2023 26/04/2022
104/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2021-2022 19/04/2022
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website