Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
198/ QĐ- TTGDNN -GDTX Kết quả xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên và danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 26/07/2021
195/QĐ-TTGDNNGDTXTY Tình hình sử dụng ngân sách quý 2 năm 2021 22/07/2021
192/QĐ-TTGDNNGDTXTY Công khai dự toán ngân sách năm 2021 06/07/2021
153/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Công khai quyết toán thu-chi năm 2020 28/05/2021
2361 /UBND-KGVX Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2021
104/QĐ-TTGDNNGDTXTY Công khai sử dụng ngân sách quý 1 năm 2021 16/04/2021
43/QĐ-TTGDNN-GDTX Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung Tâm GDNN-GDTX Tân Yên 23/02/2021
12/QĐ-TTGDNN-GDTX TY Dự toán ngân sách năm 2021 14/01/2021
03/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 04/01/2021
273/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Các khoản thu năm học 2020 - 2021 24/10/2020
260/QĐ-TTGDNN-GDTX Quyết định thành lập Ban biên tập website 16/10/2020
261/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy tắc ứng xử NH 2020-2021 15/10/2020
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website