Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
104/QĐ-TTGDNNGDTXTY Công khai sử dụng ngân sách quý 1 năm 2021 16/04/2021
43/QĐ-TTGDNN-GDTX Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung Tâm GDNN-GDTX Tân Yên 23/02/2021
12/QĐ-TTGDNN-GDTX TY Dự toán ngân sách năm 2021 14/01/2021
03/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 04/01/2021
273/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Các khoản thu năm học 2020 - 2021 24/10/2020
261/QĐ-TTGDNN-GDTX Quy tắc ứng xử NH 2020-2021 15/10/2020
Nghị quyết HN CBCC, VC năm học 2020-2021 26/09/2020
203/QC-TTGDNN-GDTX Quy chế làm việc của TT NH 2020-2021 14/09/2020
188/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CBQL, NV của cơ sở GDTX NH 2020-2021 05/09/2020
189/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Công khai thôn tin CSVC của cơ sở GDTX NH 2020-2021 05/09/2020
190/QĐ-TTGDNN-GDTXTY Công khai cam kết CLGD NH 2019-2020 05/09/2020
57/TB-SGDĐT Xét duyệt ngân sách năm 2019 07/07/2020
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website