• Hoàng Thị Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Đỗ Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UVBTV Đoàn
  • Điện thoại:
   0936768893
  • Email:
   lanphuongs44a@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945501744
  • Email:
   ntphuong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Sỹ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985415463
  • Email:
   anhvangkhuyen@gmail.com
 • Lăng Thị Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Trưởng ban TTND, UV BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0973558455
  • Email:
   ltdong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TT, Tổ trưởng, UVBCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0987909100
  • Email:
   dtnhung.ttty@bacgiang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website