Hoàng Thị Uyển
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Uyển
Họ và tên Hoàng Thị Uyển
Ngày tháng năm sinh 20/11/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Sư phạm lịch sử
Thuộc về bộ phận GDTX
Địa chỉ Thôn Cốc, Dĩnh Trì, TP Bắc Giang
Điện thoại 0943389236
Email hoanguyen688@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website