Nguyễn Thị Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Giang
Họ và tên Nguyễn Thị Giang
Ngày tháng năm sinh 11/11/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận GDTX
Địa chỉ Xóm Nguyễn, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại 0982514926
Email nguyengianbg11@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website