Trần Châu Nguyên
Thông tin chi tiết:
Trần Châu Nguyên
Họ và tên Trần Châu Nguyên
Ngày tháng năm sinh 20/10/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Sư phạm toán
Thuộc về bộ phận GDTX
Địa chỉ Đông Long, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang
Điện thoại 0986610099
Email tranchaunguyen.9999@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website