Ngô Thị Hiên
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Hiên
Họ và tên Ngô Thị Hiên
Ngày tháng năm sinh 21/02/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ NV thư viện, UVBCH ĐoànTT
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận ĐTN - HN
Địa chỉ Quế Nham - Tân Yên
Điện thoại 0989615831
Email ngohienlnbg@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website