Lưu Thị Lý
Thông tin chi tiết:
Lưu Thị Lý
Họ và tên Lưu Thị Lý
Ngày tháng năm sinh 15/02/1990
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên TB, PBT Đoàn TT
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ Xuân Tân 1 - Cao Xá
Điện thoại 0977180294
Email greendreamk2e@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website