Nguyễn Thị Liên
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Liên
Họ và tên Nguyễn Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 17/02/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toan, TT tổ HC-TH
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận HC-TH
Địa chỉ Vàng, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang
Điện thoại 0974206484
Email ntlien.c3ty1@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Kế toán
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website