Kiểm điểm đảng viên 2020

Thực hiện Công văn số 76-CV/HU ngyà 03/11/2020 về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2020; Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng,

        Chiều ngày 12/12/2020, chi bộ Trung tâm tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên và cơ sở Đảng tại phòng họp trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên.

        Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm và các đồng chí là đảng viên trong trung tâm với mục đích

        1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
        2. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
         3. Cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng toàn diện, đúng thực chất.

Một số hình ảnh tiêu biểu

 

 

Nguồn: Trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 1.069
Năm 2021 : 3.168