SHCĐ kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo CM Việt Nam