Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1392/SGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 25/10/2021
1370/SGDĐT-GDTrH&GDTX Tổ chức giảng dạy nội dung dịch vụ công trực tuyến cho học sinh trung học 19/10/2021
1360/SGDĐT-VP Triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022 18/10/2021
1357/SGDĐT-GDMN Ngăn ngừa nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào trường học 18/10/2021
77/KH-SGDĐT Tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 15/10/2021
1330/SGDĐT-TCCB Hướng dẫn triển khai thực hiện và lập danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 12/10/2021
1292/SGDĐT-GDTrH&GDTX Tập huấn nâng cao chất lượng các môn học trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 06/10/2021
72/SGDĐT-VP Thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 29/09/2021
72/KH-SGDĐT Thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 29/09/2021
1242/SGDĐT-GDTrH,GDTX Triển khai tổ chức Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 27/09/2021
1212/SGDĐT-VP Triển khai phần mềm Quản lý và truy vết Covid phục vụ chống dịch trên địa bàn tỉnh 21/09/2021
69/KH-SGDĐT Triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2021 13/09/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website