Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2/HD-SGDĐT HD công tác thanh tra, kiểm tra thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2021-2022 22/07/2021
924/SGDĐT-KTKĐCLGD Tăng cường công tác của Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 22/07/2021
421/QĐ-SGDĐT Thanh tra công tác coi thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2021-2022 21/07/2021
52/KH-SGDĐT Thanh tra, kiểm tra thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 20/07/2021
81/TB-SGDĐT Kết quả kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử, trang thông tin điện tử năm học 2020-2021 29/06/2021
777/SGDĐT-KTKĐCLGD Kiểm tra chéo thông tin, hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; cơ sở vật chất Kỳ 18/06/2021
366/QĐ-SGDĐT Thanh tra công tác chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 18/06/2021
769/SGDĐT-KTKĐCLGD Điều chỉnh lịch thi, thời gian làm bài trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021-2022 16/06/2021
752/SGDĐT-VP Lấy ý kiến kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử năm học 2020-2021 15/06/2021
43/KH-SGDĐT KH truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 14/06/2021
713/SGDĐT-VP Báo cáo cuối năm học trên CSDL ngành 2021 01/06/2021
712/SGDĐT-VP Đẩy mạnh tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng của ngành Giáo dục góp phần phòng, chống Covid-19 01/06/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website