Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1392/SGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 25/10/2021
263/KH- TTGDNN-GDTX Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 24/10/2021
324/KH-TTGDNN-GDTX Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 21/10/2021
325/QĐ-TTGDNN-GDTX Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá GDTX Năm học 2021-2022 21/10/2021
323/QĐ-TTGDNN-GDTX Các khoản thu năm học 2021-2022 21/10/2021
477-CV/HU Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 21/10/2021
322/TCTĐ-TTGDNN-GDTX Tiêu chí xếp loại thi đua CBGV, NV năm học 2021-2022 20/10/2021
319/KH-TTGDNN-GDTX Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2021-2022 19/10/2021
1370/SGDĐT-GDTrH&GDTX Tổ chức giảng dạy nội dung dịch vụ công trực tuyến cho học sinh trung học 19/10/2021
Biểu mẫu 12 Công khai CSVC trung tâm năm học 2021-2022 18/10/2021
1360/SGDĐT-VP Triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022 18/10/2021
1357/SGDĐT-GDMN Ngăn ngừa nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào trường học 18/10/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website