Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
36-KH/HU Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 27/07/2021
198/ QĐ- TTGDNN -GDTX Kết quả xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên và danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 26/07/2021
197/BC-TTGDNN-GDTX Kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước 23/07/2021
195/QĐ-TTGDNNGDTXTY Tình hình sử dụng ngân sách quý 2 năm 2021 22/07/2021
2/HD-SGDĐT HD công tác thanh tra, kiểm tra thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2021-2022 22/07/2021
924/SGDĐT-KTKĐCLGD Tăng cường công tác của Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 22/07/2021
Đăng ký hợp đồng giảng dạy các môn văn hóa tại trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên năm học 2021-2022 21/07/2021
3634/UBND-KGVX Chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 21/07/2021
421/QĐ-SGDĐT Thanh tra công tác coi thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2021-2022 21/07/2021
3026/BGD-QLCL Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 20/07/2021
52/KH-SGDĐT Thanh tra, kiểm tra thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 20/07/2021
446/KH-TCN Thi tốt nghiệp các lớp TCN hệ trung cấp khóa 10 19/07/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website