Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3026/BGD-QLCL Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 20/07/2021
Tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 16/07/2021
2613/BGDĐT-GDTrH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021-2022 23/06/2021
1949/QĐ-BGDĐT Điều động các CSGD Đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2021 17/06/2021
1986/BGDĐT-CNTT Một số máy tính có thể mang vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 18/05/2021
1444/BGDĐT-GDĐH Tuyển sinh ĐH, CĐ ngành GDMN năm 2021 14/04/2021
1318/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 05/04/2021
09/2021/TT-BGDĐT TT quy định quản lý và dạy học trực tuyến GDPT 30/03/2021
05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 12/03/2021
3822/QĐ-BGDĐT Các tài liệu truyền thông phòng chống dich bệnh Covid 19 23/11/2020
32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT, trường PT nhiều cấp học 15/09/2020
2566 /QĐ-BGDĐT Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học 09/09/2020
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website