Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
198/ QĐ- TTGDNN -GDTX Kết quả xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên và danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 26/07/2021
197/BC-TTGDNN-GDTX Kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước 23/07/2021
195/QĐ-TTGDNNGDTXTY Tình hình sử dụng ngân sách quý 2 năm 2021 22/07/2021
Đăng ký hợp đồng giảng dạy các môn văn hóa tại trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên năm học 2021-2022 21/07/2021
187/KH-TTGDNN-GDTX Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm học 2020-2021 25/06/2021
182/QĐ-TTGDNN-GDTX Thành lập kiểm tra chéo thông tin, hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; cơ sở vật chất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 19/06/2021
181/BC-TTGDNN-GDTX Tổng kết công tác giáo dục chính trị, công tác học sinh; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; y tế trường học; giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác giáo dục dân tộc năm học 2020-2021 17/06/2021
179/BC-TTGDNN-GDTX BC Tổng kết nhiệm vụ GDTX năm học 2020-2021 16/06/2021
180/BC-GDNN-GDTX Thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” 16/06/2021
178/BC-TTGDNN-GDTX Sơ kết kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2020-2025 13/06/2021
169/QĐ-TTGDNN-GDTX QĐ Công nhận kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 07/06/2021
164/QĐ-TTGDNN-GDTX QĐ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 02/06/2021
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website